Maria Åhman Consulting

Socionomkonsult i Stockholm

Maria Åhman Consulting AB består av mig, Maria Åhman, som är socionom med 10 års erfarenhet av branschen. Med min passion för skrivande kan jag hjälpa er organisation till större effektivitet genom att spökskriva eller genomföra utredningar från grunden, och handleda nya medarbetare i skrivprocessen. Jag tar mig an uppdrag inom socialtjänst i kommunal och privat sektor, både i Stockholmsområdet och runt om i landet.

UTREDNINGAR

effektivt & grundligt

SPÖKSKRIVNING

av utredningar

HANDLEDNING

i skrivande

Utredningar

Effektivt och grundligt

Handledning

i skrivande

Spökskrivning

av utredningar